Reference: {'year': '1987', 'author': 'Ciglenečki, Slavko', 'publisher': 'Slovenska akademija znanosti in umetnosti', 'number': '31/15', 'language': 'nemški, slovenski', 'title': 'Höhenbefestigungen aus der {Zeit} vom 3. bis 6. {Jh}. im {Ostalpenraum}', 'series': 'Dela. {Slovenska} akademija znanosti in umetnosti, {Razred} za zgodovinske in družbene vede. {Opera} / {Academia} scientiarum et artium {Slovenica}, {Classis} {I}. {Historia} et sociologia. {Inštitut} za arheologijo. {Institutum} archaeologicum', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'ciglenecki_hohenbefestigungen_1987'}, 81–82

Zotero Item {'year': '1987', 'author': 'Ciglenečki, Slavko', 'publisher': 'Slovenska akademija znanosti in umetnosti', 'number': '31/15', 'language': 'nemški, slovenski', 'title': 'Höhenbefestigungen aus der {Zeit} vom 3. bis 6. {Jh}. im {Ostalpenraum}', 'series': 'Dela. {Slovenska} akademija znanosti in umetnosti, {Razred} za zgodovinske in družbene vede. {Opera} / {Academia} scientiarum et artium {Slovenica}, {Classis} {I}. {Historia} et sociologia. {Inštitut} za arheologijo. {Institutum} archaeologicum', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'ciglenecki_hohenbefestigungen_1987'}
Page Number 81–82