Reference: {'pages': '19--26', 'year': '1990', 'author': 'Župančič, Matej', 'publisher': 'Pokrajinski muzej Koper', 'booktitle': 'Kraški rob in {Bržanija}. {Zbornik} v počastitev 500-letnice fresk v {Hrastovljah}', 'language': 'Slovenian', 'title': 'Arheološka podoba {Brega} s {Kraškim} robom', 'address': 'Koper', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'zupancic_arheoloska_1990'}, None

Zotero Item {'pages': '19--26', 'year': '1990', 'author': 'Župančič, Matej', 'publisher': 'Pokrajinski muzej Koper', 'booktitle': 'Kraški rob in {Bržanija}. {Zbornik} v počastitev 500-letnice fresk v {Hrastovljah}', 'language': 'Slovenian', 'title': 'Arheološka podoba {Brega} s {Kraškim} robom', 'address': 'Koper', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'zupancic_arheoloska_1990'}
Page Number None