Reference: {'pages': '163--177', 'year': '1967', 'author': 'Boltin Tome, Elica', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '18', 'title': 'Poročilo o raziskovanjih na srednjem prečnem nasipu {Kaštelirja} pri {Dvorih} nad {Izolo}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'boltin_tome_porocilo_1967'}, None

Zotero Item {'pages': '163--177', 'year': '1967', 'author': 'Boltin Tome, Elica', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '18', 'title': 'Poročilo o raziskovanjih na srednjem prečnem nasipu {Kaštelirja} pri {Dvorih} nad {Izolo}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'boltin_tome_porocilo_1967'}
Page Number None