Reference: {'pages': '117--196', 'year': '2017', 'collaborator': 'Toškan, Borut', 'author': 'Škvor Jernejčič, Brina', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'language': 'Slovenian, English', 'volume': '68', 'title': 'Starejšeželeznodobne gomile na {Gorenjskem}. Žgani grobovi pri {Vili} {Prah} in na {Koroški} cesti v {Kranju}. {Early} {Iron} {Age} tumuli in the {Gorenjska} region. {Cremation} burials at {Vila} {Prah} and {Koroška} cesta in {Kranj}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'skvor_jernejcic_starejsezeleznodobne_2017'}, None

Zotero Item {'pages': '117--196', 'year': '2017', 'collaborator': 'Toškan, Borut', 'author': 'Škvor Jernejčič, Brina', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'language': 'Slovenian, English', 'volume': '68', 'title': 'Starejšeželeznodobne gomile na {Gorenjskem}. Žgani grobovi pri {Vili} {Prah} in na {Koroški} cesti v {Kranju}. {Early} {Iron} {Age} tumuli in the {Gorenjska} region. {Cremation} burials at {Vila} {Prah} and {Koroška} cesta in {Kranj}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'skvor_jernejcic_starejsezeleznodobne_2017'}
Page Number None