Reference: {'pages': '35--78', 'year': '2014', 'author': 'Pavlin, Primož and Turk, Peter', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '65', 'title': 'Starejšeželeznodobna depoja z {Gobavice} nad {Mengšem}. {Two} {Early} {Iron} {Age} hoards from {Gobavica} above {Mengeš}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'pavlin_starejsezeleznodobna_2014'}, None

Zotero Item {'pages': '35--78', 'year': '2014', 'author': 'Pavlin, Primož and Turk, Peter', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '65', 'title': 'Starejšeželeznodobna depoja z {Gobavice} nad {Mengšem}. {Two} {Early} {Iron} {Age} hoards from {Gobavica} above {Mengeš}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'pavlin_starejsezeleznodobna_2014'}
Page Number None