Reference: {'pages': '231--248', 'year': '2007', 'editor': 'Blečić Kavur, Martina and Črešnar, Matija and Hänsel, Bernhard and Hellmuth, Anja and Kaiser, Elke and Metzner-Nebelsick, Carola', 'author': 'Gaspari, Andrej', 'publisher': 'Narodni muzej Slovenije', 'booktitle': 'Scripta {Praehistorica} in {Honorem} {Biba} {Teržan}', 'volume': '44', 'title': 'Drugi bronastodobni meč iz {Blejskega} jezera pri {Milnem} ({Gorenjska}, {Slovenija}). {The} second {Bronze} {Age} sword from {Lake} {Bled} near {Mlino} ({Gorenjska}, {Slovenia})', 'series': 'Situla. {Razprave} {Narodnega} muzeja {Slovenije}. {Dissertationes} {Musei} nationalis {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'gaspari_drugi_2007'}, None

Zotero Item {'pages': '231--248', 'year': '2007', 'editor': 'Blečić Kavur, Martina and Črešnar, Matija and Hänsel, Bernhard and Hellmuth, Anja and Kaiser, Elke and Metzner-Nebelsick, Carola', 'author': 'Gaspari, Andrej', 'publisher': 'Narodni muzej Slovenije', 'booktitle': 'Scripta {Praehistorica} in {Honorem} {Biba} {Teržan}', 'volume': '44', 'title': 'Drugi bronastodobni meč iz {Blejskega} jezera pri {Milnem} ({Gorenjska}, {Slovenija}). {The} second {Bronze} {Age} sword from {Lake} {Bled} near {Mlino} ({Gorenjska}, {Slovenia})', 'series': 'Situla. {Razprave} {Narodnega} muzeja {Slovenije}. {Dissertationes} {Musei} nationalis {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'gaspari_drugi_2007'}
Page Number None