Reference: {'pages': '216--218', 'year': '2003', 'editor': 'Prešeren, Damjana', 'author': 'Novšak, Matjaž', 'publisher': 'Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije', 'booktitle': 'Zemlja pod vašimi nogami. {Arheologija} na avtocestah {Slovenije}. {Vodnik} po najdiščih', 'language': 'Slovenski', 'title': 'Podgorica', 'series': 'Zbirka {Dnevi} evropske kulturne dediščine', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'novsak_podgorica_2003'}, None

Zotero Item {'pages': '216--218', 'year': '2003', 'editor': 'Prešeren, Damjana', 'author': 'Novšak, Matjaž', 'publisher': 'Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije', 'booktitle': 'Zemlja pod vašimi nogami. {Arheologija} na avtocestah {Slovenije}. {Vodnik} po najdiščih', 'language': 'Slovenski', 'title': 'Podgorica', 'series': 'Zbirka {Dnevi} evropske kulturne dediščine', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'novsak_podgorica_2003'}
Page Number None