Reference: {'pages': '19--28', 'year': '2013', 'editor': 'Štular, Benjamin', 'author': 'Vojaković, Petra', 'publisher': 'Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije', 'booktitle': 'Grad {Smlednik}. {Raziskave} 2011–2012', 'volume': '2', 'title': '3 {Smlednik} v prazgodovini', 'series': 'Monografije {CPA}', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'vojakovic_3_2013'}, None

Zotero Item {'pages': '19--28', 'year': '2013', 'editor': 'Štular, Benjamin', 'author': 'Vojaković, Petra', 'publisher': 'Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije', 'booktitle': 'Grad {Smlednik}. {Raziskave} 2011–2012', 'volume': '2', 'title': '3 {Smlednik} v prazgodovini', 'series': 'Monografije {CPA}', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'vojakovic_3_2013'}
Page Number None