Reference: {'pages': '165--230', 'year': '2011', 'author': 'Škvor Jernejčič, Brina', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '62', 'title': 'Starejšeželeznodobno grobišče {Veliki} {Nerajec} pri {Dragatušu} v {Beli} krajini. {The} {Early} {Iron} {Age} cemetery of {Veliki} {Nerajec} near {Dragatuš} in {Bela} krajina', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'skvor_jernejcic_starejsezeleznodobno_2011'}, None

Zotero Item {'pages': '165--230', 'year': '2011', 'author': 'Škvor Jernejčič, Brina', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '62', 'title': 'Starejšeželeznodobno grobišče {Veliki} {Nerajec} pri {Dragatušu} v {Beli} krajini. {The} {Early} {Iron} {Age} cemetery of {Veliki} {Nerajec} near {Dragatuš} in {Bela} krajina', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'skvor_jernejcic_starejsezeleznodobno_2011'}
Page Number None