Reference: {'year': '1991', 'author': 'Dular, Anja', 'publisher': 'Narodni Muzej', 'volume': '26', 'title': 'Prazgodovinska grobišča v okolici {Vinjega} vrha nad {Belo} {Cerkvijo}. {Die} vorgeschichtlichen {Nekropolen} in der {Umgebung} von {Vinji} {Vrh} oberhalb von {Bela} {Cerkev}', 'series': 'Katalogi in monografije. {Catalogi} et monographiae', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'dular_prazgodovinska_1991'}, None

Zotero Item {'year': '1991', 'author': 'Dular, Anja', 'publisher': 'Narodni Muzej', 'volume': '26', 'title': 'Prazgodovinska grobišča v okolici {Vinjega} vrha nad {Belo} {Cerkvijo}. {Die} vorgeschichtlichen {Nekropolen} in der {Umgebung} von {Vinji} {Vrh} oberhalb von {Bela} {Cerkev}', 'series': 'Katalogi in monografije. {Catalogi} et monographiae', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'dular_prazgodovinska_1991'}
Page Number None