Reference: {'pages': '65--198', 'year': '1991', 'author': 'Dular, Janez and Križ, Borut and Svoljšak, Drago and Tecco Hvala, Sneža', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '42', 'title': 'Utrjena prazgodovinska naselja v {Mirenski} in {Temeniški} dolini. {Befestigte} prähistorische {Siedlungen} in der {Mirenska} dolina und in der {Temeniška} dolina', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'dular_utrjena_1991'}, 94–96

Zotero Item {'pages': '65--198', 'year': '1991', 'author': 'Dular, Janez and Križ, Borut and Svoljšak, Drago and Tecco Hvala, Sneža', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '42', 'title': 'Utrjena prazgodovinska naselja v {Mirenski} in {Temeniški} dolini. {Befestigte} prähistorische {Siedlungen} in der {Mirenska} dolina und in der {Temeniška} dolina', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'dular_utrjena_1991'}
Page Number 94–96