Reference: {'pages': '451--462', 'year': '2014', 'editor': 'Teržan, Biba and Črešnar, Matija', 'author': 'Teržan, Biba', 'publisher': 'Narodni muzej Slovenije', 'booktitle': 'Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na {Slovenskem}. {Absolute} dating of the {Bronze} and {Iron} {Age} in {Slovenia}', 'volume': '40', 'title': 'Stična', 'series': 'Katalogi in monografije. {Catalogi} et monographiae', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'terzan_sticna_2014'}, None

Zotero Item {'pages': '451--462', 'year': '2014', 'editor': 'Teržan, Biba and Črešnar, Matija', 'author': 'Teržan, Biba', 'publisher': 'Narodni muzej Slovenije', 'booktitle': 'Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na {Slovenskem}. {Absolute} dating of the {Bronze} and {Iron} {Age} in {Slovenia}', 'volume': '40', 'title': 'Stična', 'series': 'Katalogi in monografije. {Catalogi} et monographiae', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'terzan_sticna_2014'}
Page Number None