Reference: {'pages': '197--244', 'year': '2017', 'author': 'Grahek, Lucija', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '68', 'title': 'Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na {Viru} pri {Stičn}. {Newly} discovered graves from the {Early} and {Late} {Iron} {Age} at {Vir} pri {Stični}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'grahek_nova_2017'}, None

Zotero Item {'pages': '197--244', 'year': '2017', 'author': 'Grahek, Lucija', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '68', 'title': 'Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na {Viru} pri {Stičn}. {Newly} discovered graves from the {Early} and {Late} {Iron} {Age} at {Vir} pri {Stični}', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'grahek_nova_2017'}
Page Number None