Reference: {'year': '2012', 'author': 'Tecco Hvala, Sneža', 'publisher': 'Inštitut za arheologijo ZRC SAZU', 'volume': '26', 'title': 'Magdalenska gora. {Družbena} struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti. {Social} structure and burial rites of the {Iron} {Age} community', 'series': 'Opera {Instituti} {Archaeologici} {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'tecco_hvala_magdalenska_2012'}, None

Zotero Item {'year': '2012', 'author': 'Tecco Hvala, Sneža', 'publisher': 'Inštitut za arheologijo ZRC SAZU', 'volume': '26', 'title': 'Magdalenska gora. {Družbena} struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti. {Social} structure and burial rites of the {Iron} {Age} community', 'series': 'Opera {Instituti} {Archaeologici} {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'book', 'ID': 'tecco_hvala_magdalenska_2012'}
Page Number None