Reference: {'pages': '199--210', 'year': '1980', 'author': 'Vuga, Davorin', 'publisher': 'Narodni muzej', 'booktitle': 'Zbornik posvečen {Stanetu} {Gabrovcu} ob šestdesetletnici', 'volume': '20-21', 'title': 'Železnodobna najdišča v kotlini {Ljubljanskega} barja', 'series': 'Situla. {Razprave} {Narodnega} muzeja {Slovenije}. {Dissertationes} {Musei} nationalis {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'vuga_zeleznodobna_1980'}, None

Zotero Item {'pages': '199--210', 'year': '1980', 'author': 'Vuga, Davorin', 'publisher': 'Narodni muzej', 'booktitle': 'Zbornik posvečen {Stanetu} {Gabrovcu} ob šestdesetletnici', 'volume': '20-21', 'title': 'Železnodobna najdišča v kotlini {Ljubljanskega} barja', 'series': 'Situla. {Razprave} {Narodnega} muzeja {Slovenije}. {Dissertationes} {Musei} nationalis {Sloveniae}', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'vuga_zeleznodobna_1980'}
Page Number None