Reference: {'pages': '188--202', 'year': '1975', 'author': 'Guštin, Mitja and Teržan, Biba', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '26', 'title': 'Malenškova gomila v {Novem} mestu. {Prispevek} k poznavanju povezav med jugovzhodnim alpskim svetom in južno {Panonijo} v starejši železni dobi', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'gustin_malenskova_1975'}, None

Zotero Item {'pages': '188--202', 'year': '1975', 'author': 'Guštin, Mitja and Teržan, Biba', 'journal': 'Arheološki vestnik. Acta archaeologica', 'volume': '26', 'title': 'Malenškova gomila v {Novem} mestu. {Prispevek} k poznavanju povezav med jugovzhodnim alpskim svetom in južno {Panonijo} v starejši železni dobi', 'ENTRYTYPE': 'article', 'ID': 'gustin_malenskova_1975'}
Page Number None