Reference: {'pages': '219', 'year': '1975', 'author': 'Knez, Tone', 'publisher': 'Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Inštitut za arheologijo', 'booktitle': 'Arheološka najdišča {Slovenije}', 'title': 'Vesela gora', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'knez_vesela_1975'}, None

Zotero Item {'pages': '219', 'year': '1975', 'author': 'Knez, Tone', 'publisher': 'Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Inštitut za arheologijo', 'booktitle': 'Arheološka najdišča {Slovenije}', 'title': 'Vesela gora', 'address': 'Ljubljana', 'ENTRYTYPE': 'incollection', 'ID': 'knez_vesela_1975'}
Page Number None