Municipality Poljčane, Podravska statistična regija

Basic Information
sau_id
saunam
lau2_id 200
lau2nam Poljčane
nuts3cod SI032
nuts3nam Podravska statistična regija
nuts2cod
nuts2nam
ctcod SI
ctnam Slovenija
ctalt Slovenia